28ste zondag door het jaar Wijsheid en Rijkdom

We openen de reeks van de 3 lezingen van deze zondag met een bijzonder mooie
tekst uit het boek “Wijsheid”. Wijsheid is iets anders dan intelligentie, 
het roept begrippen op zoals geduld, mildheid, ervaring en misschien ook 
wel een beetje leeftijd.                          
Wijsheid verwerf je door de jaren heen. De tekst uit het oude testament schat 
die “wijsheid” bijzonder hoog in. We moeten haar meer liefhebben dan goud 
en rijkdom en hoger inschatten dan gezondheid en schoonheid en als je ze 
dan zou verwerven staat dat gelijk met verwerven van een onuitputtelijke schat. 
Je krijgt er een deugddoend gevoel bij. 

In het tweede luik, de brief aan de Hebreeërs, wordt ons gewezen op de kracht 
van Gods woord. Het beeld van een tweesnijdend zwaard dat doordringt tot het 
punt waar geest en ziel mekaar raken is sterk en duidelijk. Dit sterke beeld 
doet ons nadenken en afvragen: worden wij er daadwerkelijk nu nog door geraakt, 
dringt het nog door tot in mijn ziel?            
Bezit ik de wijsheid en kracht om het toe te laten in mijn eigen leven?

 

In het evangelie van Marcus krijgen we het verhaal van de man die inderdaad 
het woord heeft gehoord en het heeft laten doordringen tot hem. Maar hij wil 
meer en richt zich tot Jezus: wat moet ik doen om deel te krijgen aan het 
eeuwige leven? Het radicale antwoord van Jezus doet de man terugschrikken en hij gaat 
terneergeslagen weg. Verkoop je aardse bezittingen en geef het geld 
aan hen die te kort komen. Het valt, ook ons vandaag, zwaar op de maag.
Het vraagt een hele weg om de stappen te zetten waartoe Jezus ons uitdaagt 
en wellicht is onze wijsheid nog niet rijp genoeg om het helemaal te laten 
doordringen. Teksten van zovele jaren oud die ons tot op vandaag kunnen 
bewegen, onrustig maken, uitdagen! Laten we er onze eigen verhalen van 
vandaag, ons zoeken, lukken en mislukken, bij leggen. Ze met mildheid beluisteren 
bij mekaar, en ze blijven toetsen aan zijn woorden en zo elkaar voortdurend blijven bemoedigen. 
Dit eenvoudige gebed probeert het als volgt uit te drukken: 

Heer, wij vragen om Uw wil ten volle mogen leren kennen, 
wijsheid en inzicht mogen ontvangen van Uw Geest.                                          
En door Uw luisterrijke macht de kracht mogen ontvangen                                        
om met blijdschap alles vol te houden en alles te verdragen. Amen.

Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke.
En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke... Franciscus van Assisi

Ward Gielis
doc.: Tekst: 28_Zondag(B)-2021-10-09
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina