Zevende Paaszondag (A)

Bezinning: Christus bidt voor zijn kerk

De zondag tussen Hemelvaart en Pinsteren is een beetje een stille zondag.
Ook voor de jonge kerk. Jezus is definitief weg en de Helper … de Geest is nog niet gekomen.
Toch blijven ze elkaar vinden in gebed, zoals ook Jezus een man van gebed was, 
ook op de drempel van zijn lijden en dood.
 
 
 
Zijn diepste wens
Jezus bidt voor ieder die in Hem gelooft: “Mogen allen één zijn.” Het is een mooie gedachte 
dat alle christenen, eensgezind zouden zijn. De geschiedenis leert ons iets anders. Schisma’s 
en reformaties hebben de eenheid onder de christenen danig verstoord. Was het vooruitziendheid? 
Ervaring? Mensenkennis? Jezus vindt het nodig om te bidden voor eensgezindheid. 
Maar er is nog een diepere wens in Jezus’ gebed: “Ik bid opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, 
Vader, in Mij en Ik in U” of “Moge de verbondenheid die ik met Jou ervaar, Vader, 
ook door hen ervaren worden.” Jezus vraagt dat ieder die in Hem gelooft, 
God niet uit het oog zou verliezen. Mogen wij, volgelingen van Jezus, 
de band met God aan den lijve ondervinden. Mogen wij vervuld zijn 
met zijn oneindige Liefde. Amen. 
(Luc Beeldens, PE Pater Damiaan)
 
In Gods gezelschap

Bidden is niet hoog van de toren blazen,
niet een langdradig en moeizaam gebeuren.
Soms is het vragen om kracht bij ziekte
of om een steuntje in de rug bij een examen.
Op een ander moment is bidden een klacht.
“Waarom moest mij dat overkomen?”
“Waarom laat iedereen mij in de steek?”
Bidden is: je levensverhaal
onder Gods ogen brengen.
Het is zoeken naar een oer-vertrouwen,
naar een fundament voor je leven.
Maar bidden is ook in stilte verwijlen
bij de harmonie in je eigen leven.
Het doet je dankzeggen voor het goede
dat je zomaar mag ontvangen.
Al biddend worden we ons bewust
van het lijden van mensen, van onze wereld.
Ingekeerd in onszelf gaan ons de ogen open.
De droom van God,
dat alles goed is,
wordt voor ons een nieuwe opdracht.
Bidden sluit ons niet af van de werkelijkheid,
maar maakt ons juist ontvankelijk ervoor.
In Gods gezelschap mogen we ons goed voelen.
Hij is er voor ons en wij zijn er voor elkaar.
In zijn gezelschap krijgt ons leven
echt waarde en telkens zicht op toekomst.
Wim Holterman ofsf
Gebed
 
God, onze Vader, het woord van uw Zoon 
Dat ooit gesproken heeft blijft klinken tot op vandaag.
Leer ons te leven in eenvoud, vol liefde voor elkaar zoals de eerste christenen, 
eensgezind in het gebed in het breken van het Brood. Dan zal de wereld geloven in Hem, 
die Gij gezonden heft.
Wij bidden U: geef dat wij in de kracht van de Geest levende getuigen van Hem mogen zijn.

Referentie: dominicanen.be

21/05/2023 
Harry van Hooydonk
doc.: Tekst: AP7-D1-2023-05-23
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina