Bezinning 25ste zondag door het jaar C

Christen zijn

Als jouw rechtvaardigheid
die van juist-is-juist niet ver overtreft,
hoe kan je dan christen zijn?

Als je uitkient tot in het laatste detail: 
`waar ligt nu de fout en bij wie de schuld?` 
wat ken je dan van Gods barmhartigheid?

Als je je eigen inzet afweegt naar de maat van de ander, 
hoe kan je dan zeggen Christus te volgen? 

Als je onrecht laat gebeuren, 
als je berust in oorlog, haat, geweld, 
hoe kan je dan leven in Zijn vrede? 

Als je de mens naast je: je arme, vreemde buur voorbij loopt, 
hoe kan je dan God kennen?Een christen
weegt en pingelt niet.
Hij telt en vergelijkt niet.
Hij berekent niet!

Een christen
geeft en deelt met volle gulle handen
én van zijn overvloed en rijkdom,
én van zijn onmacht en armoede.

Een christen
groeit en leeft
naar de liefde van Jezus zelf:
grenzeloos, wereldwijd.

Gebed

Heer God,
geef ons uw Geest en uw liefde
opdat wij het onrecht zouden herkennen en uit de wereld bannen
te beginnen bij onszelf en ons eigen midden.
Wij vragen het U in Jezus´ naam. Amen.

Ontferming

Zo dikwijls hebben wij een dubbele moraal: 
het onrecht van de groten klagen wij aan; maar ons eigen klein gesjoemel 
vinden we maar heel normaal. Om ons zelfbedrog bidden wij om ontferming.

Al teveel laten wij ons leven bepalen door geld en wat we ervoor kunnen 
kopen of krijgen. En zo komt wat niet van tel is, wat niet rendeert in 
de verdrukking. 

Om onze hardheid bidden wij om ontferming. 

Wij zijn ons gemakkelijk leventje met zijn compromissen en met zijn comfort 
zo gewoon dat wij, uit schrik voor verandering, de harde taal van het evangelie 
niet meer kunnen aanhoren. Om onze gemakzucht bidden wij om ontferming

Heer God,
geef ons uw Geest die ook Jezus bezielde,
opdat wij glashelder en eerlijk zouden oordelen.
Geef ons zijn kracht opdat wij, ook in het kleine,
kiezen voor wat waar en rechtvaardig is.
Wij vragen het U in de naam van Jezus. Amen.

Aartselaar 18 september 2022
doc.: Tekst: CJ25-2022-09-18
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina