5de paaszondag (jaar B)

Verbonden zijn

Verbondenheid geeft het gevoel erbij te horen. Je voelt je gezien en gewaardeerd. Je kunt je verbonden 
voelen met wie dicht bij je staat. Maar je kunt je ook verbonden voelen met een groter geheel en met God.
Hierin herkennen we Jezus, als leraar, meester en verteller. Hij kon zeer velen in zijn tijd beroeren. 
Nu nog mogen wij ons laten begeesteren door zijn leven en inzet.
Verbonden zijn geeft je een boost, een energie. De mensen voelen en zien dat en zijn graag bij jou 
in de buurt. Dat schept weer meer verbondenheid en het is een opwaartse spiraal die je meedraagt naar meer.

Verbonden zijn en inzet voor elkaar.

Mensen zetten zich vooral in voor hen om wie ze het meeste geven. en die relatie is uniek en onvervangbaar.
Die verbondenheid geeft zin en betekenis aan het leven, alleen al door er te zijn voor die andere en er 
zelfs zijn leven voor te geven. Betrekkend op Jezus` leven en sterven herken ik Hem hier volledig in.
Hij heeft zich ingezet voor alle mensen zonder te kijken naar wie of wat ze zijn, zonder te kijken naar rang
of stand. Meestal zette Hij zich in voor wie arm of uitgesloten was.

Draadloos verbonden zijn door gebed.

Bidden is openstaan voor God, hem loven en danken, met onze vragen tot bij Hem komen. We doen dit met
eigen woorden of met geleerde gebeden die we van kindsaf meekregen of die we opnamen tijdens ons leven.
Bidden kunnen we overal maar veelal zoeken we daarbij een omgeving die rust uitstraalt.
Jezus ging ook bidden. Meestal zocht Hij doorvoor een rustige plaats zoals op een berg. JezusĀ“ leerlingen
hebben Hem gevraagd hoe zij naar zijn voorbeeld zouden bidden. Jezus leerde hun het Onze Vader. 
Tot op vandaag een gebed bij uitstek.
Onze Vader...

Gedicht

Verbinding
geeft kleur aan het leven.
Je verbonden voelen
doet ons het leven
ten volle beleven.

Verbinding 
geeft gehoor 
aan onze behoefte
ergens bij te horen.

Je verbonden voelen
maakt dat we 
minder snel ontsporen.

Verbinding geeft `bodem`
aan ons bestaan keer op keer
je verbonden voelen 
is pure liefde en dat 
smaakt altijd naar meer.
M. J. Knuvelder

Lezingen
Lezing (1 Joh. 3, 18-24)
Johannes herinnert eraan dat God ons oproept van harte te geloven in zijn Zoon en van elkaar te houden. 

Evangelie (Joh. 15, 1-8)

Intens levend stond Jezus in het leven en zo ging Hij door de dood naar verrijzenis. Steeds was het in
verbondenheid met God, die Hij Vader noemde, en met de mensen. Zijn verbondenheid met zijn Vader en ons
maakt Hij duidelijk met een voor hem alledaags beeld. 
Jezus vergelijkt zich met de wijnstok. Zij die Hem volgen vergelijkt Hij met de ranken. Zijn Vader is
de wijngaardenier. Dat Jezus de vergelijking maakt met de wijnstok is niet ver gezocht.        

Wijnstokken en wijnranken zag Hij overal in grote en kleine wijngaarden. Iedereen wist dat een goede
wijngaard veel opbracht. Als de wijngaardenier goede wijnstokken had en de ranken met zorg behandelde,
dan was er een rijke oogst.

Als het tijd was om te snoeien, tijd om te oogsten, tijd om van de vruchten te eten of wijn te maken,
telkens waren er beelden die iets bij Jezus opriepen. Een afgeknakte tak kon geen vruchten voortbrengen,
verdorde en viel af. De stevig verbonden ranken brachten veel vrucht voort. Met dit beeld maakt Jezus
duidelijk dat een verbinding van rank tot wijnstok niet mag verbroken worden om resultaat te hebben.

Nu zou Hij misschien een ander beeld gebruiken.
Misschien het beeld van internetverbindingen. Hier is ook het ene met het andere verbonden. Een verbreking
van contact betekent verlies. Maar een goed contact kan wonderen doen in de relatie van de ene persoon met
de andere. Het kan gaan om persoonlijk of zakelijk succes. Maar voor beiden zit er resultaat in een
vruchtbaar contact.

Voorbede.

Vader in de Hemel,
Gij zijt de Wijngaardenier;
uw Zoon Jezus is de ware Wijnstok,
wij zijn de ranken.
-Op grond van deze verbondenheid durven wij U vragen:
waak over de leiding van uw kerk
opdat ze voortdurend deuren openhoudt
-Op grond van deze verbondenheid durven wij U vragen:
waak over onze geloofsgemeenschap
opdat zij Uw verbondenheid met ieder van ons mag ervaren.
-Op grond van deze verbondenheid durven wij U vragen:
waak over deze wereld
opdat ieder leven met recht en eerbied wordt benaderd.
Laten wij bidden
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.Ik ben de wijnstok,
mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken

Een lied, naar het evangelie van deze derde paaszondag, zeer gekend en al zo dikwijls gezongen.
De wijngaardenier in deze gelijkenis is God, iemand die begaan is met zijn wijngaard, met ons.
Hij zorgt voor goede grond en hoopt op veel vruchten.
Een onmisbare schakel is de wijnstok, voor ons Jezus. Hij is als het ware de tussenpersoon om al
het goede van de Vader door te laten stromen naar ons, de ranken. Door Jezus is er een onlosmakende
verbondenheid tussen God en de mensen.
Het is een prachtige vergelijking van de weg die wij in geloof gaan. Verbonden met Jezus komen we aan
alles wat we nodig hebben. 

Zoals de rank via de wijnstok alle goeds uit de aarde krijgt om vele vruchten voor te brengen,
zo kunnen wij veel vruchten voortbrengen als wij leven in verbondenheid met God, via zijn Zoon.
Als het lente wordt, en het licht en de warmte terug in het land komen, dan zie je op de wijnstok vele
knoppen openspringen. En bij een goeie terugsnoei komen door de sterke sapstroom ook vele nieuwe knoppen open.  
 
Dit kunnen we in deze paastijd vergelijken met ons geloof. Misschien is het licht en de warmte van het paasvuur
de vonk die nodig is om ons geloofsleven wakker te schudden, zoals in de natuur de warmte en het licht van de
nieuwe lente nodig zijn om de natuur uit zijn winterslaap te halen.

In het evangelie van vandaag wordt ons verteld dat we, zoals de druivenranken eens terug in volle groei vele
vruchten voortbrengen. Niet alle vruchten of vertakkingen zijn even mooi en even goed. Dan komt de wijngaardenier
en hij snoeit en snijdt en werpt weg. Hij gaat met zorg om met zijn wijngaard. 

De verbondenheid van de rank met de wijnstok geeft leven.
Is het leven dan gemakkelijker als je verbonden bent met God?
Ja en neen.                     
Neen, net zoals bij iedereen zijn er obstakels, misgroeiingen, zure druiven, want zo gaat het immers
in de natuur en in ons leven.
Ja, want we hebben die diepe onderstroom die ons kracht geeft, die ons voedt, die ons verbint met
de bron van alle leven.

Wij mogen een rank zijn in de bloeiende wijngaard van God.
Dit is een aanbod dat we krijgen. Aan ons de keuze.

Bron: Dominicanen Schilde
2 mei 2021
doc.: Tekst: Pasen_5-2021-05-02
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina