24 ste Zondag door het jaar (A)
VERGEVING EN VERZOENING

Vergeven en verzoenen

Vergeving en verzoening met God en met elkaar zijn wezenlijke elementen van ons christen zijn. 
Vergeving is echter ook wezenlijk voor een harmonieuze samenleving. Toch staat vergeving haaks 
op de huidige mentaliteit waarbij men zich blindstaart op straf en vergelding. 
Vergeving geschiedt vanuit het besef dat de grens tussen goed en kwaad dwars door iemands hart loopt.
Vergeving schenken is geen morele plicht en zo is niemand verplicht te vergeven. 
Maar een wereld zonder vergeven is buitengewoon hard en brutaal. 
"Het onderscheid tussen goed en kwaad loopt door het hart van ieder mens", 
zegt Didier Pollefeyt, theoloog aan de KU Leuven. " Allemaal hebben we nood aan vergeving, 
want niemand zal zichzelf kunnen redden aan het einde der tijden. Vergeving behoort 
tot de categorie van de liefde en in die zin is het een wonder. Als God liefde is zal 
niemand hem kunnen weerstaan. Hij zal ons ook nooit identificeren met het kwaad."
De protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer verwoordt het als volgt: 
"Eigenlijk is vergeving het omgekeerde van onverschilligheid. Beschouw de anderen 
die je wat aandeed steeds als een medemens met zijn eigen verhaal. Iedereen loopt littekens op. 
Vergeving is nodig om opnieuw te kunnen vertrekken. Niet alleen jij sleurt soms een rugzak mee. 
Ook je andere medemens sleurt er één mee, misschien zelfs zwaarder dan de jouwe."Stappenplan

Hoe vergeven, waar vergeven, wanneer vergeven? Er is geen éénduidige handleiding,
 maar een heus stappenplan om te komen tot vergeving kan ons letterlijk op weg zetten.
- Volgens de Canadese psychotherapeut en priester Jean Monbourquette zijn de eerste stappen 
naar vergeving het besluit om afstand te doen van wraak of vergelding en het erkennen 
van eigen kwetsuren.
- Durf op verhaal te komen, neem de tijd, vergeving gebeurt niet van vandaag op morgen. 
Wees bereid om met de medemens in gesprek te gaan over wat er gebeurde en hoe u zich voelt. 
Van lotgenoten is heel wat op te steken.
- Leer uw eigen woede en kwaadheid kennen. Leer ook uzelf te vergeven.
- Onderscheid maken tussen vergeving en verzoening. Mensen kunnen vergeven zonder de ambitie 
te hebben tot verzoening te komen en voort samen te leven.
- Vergeving is geen morele plicht, vergeving is groots, maar het kan ook zijn dat je moet 
ophouden met absoluut te willen vergeven. Vergeving kan ook van één kant komen wanneer 
de andere medemens er niet meer is, onbereikbaar is, dan kan je altijd een symbolisch 
gebaar stellen: een brief schrijven of ergens iets achterlaten.
Zo kunnen we iedere dag een nieuwe start beginnen.


Bezinning.

Iedere dag opnieuw beginnen.

Begin elke dag als een nieuwe mens!
Elke dag is weer je eerste dag,
je allereerste dag!
Gisteren en alle vorige dagen zijn voorbij,
begraven in de tijd!
Je kan er niets meer aan veranderen.

Waren er schreven? Draag ze niet mee,
want ze zullen je dag na dag verwonden
tot je tenslotte niet meer leven kunt!
Er zijn scherven die je in Gods handen kwijt kunt.
en er zijn scherven die je helen moet, 
in een oprecht geloven en vergeven!
Scherven die je met al de liefde van je hart 
niet helen kunt, moet je laten rusten.

Je moet elke dag opnieuw kunnen beginnen!
Dat is levenskunst!
Elke dag nieuw zijn als licht van de zon!
Elke morgen opstaan uit de nacht,
en beginnen met je handen
vol geloof, hoop en vertrouwen!
Je kunt niet leven met de scherven van gisteren!

(uit: "Menslief, ik wens je vrede en alle goeds"  van Phil Bosmans)

17 september 2023
Freddy De Mey-Van Speybroeck
doc.: Tekst: AJ24-D1-2023-09-17
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina