Bezinning op Drie-eenheidszondag (A)

Christenen maken vaak een kruisteken. Toch staan we bij de woorden van dit teken meestal niet stil.
Het heeft ook waarde op zich. Het feest van de Drie-eenheid of Drievuldigheid nodigt ons wel uit 
om er vandaag meer aandacht aan te besteden. 
De drie-eenheid is een mysterie. Je kunt het niet echt vatten. Maar veronderstel dat een geïnteresseerde vraagt:
hoe zit dat nu met die God van jullie, christenen: jullie zeggen dat er maar één God bestaat 
en toch spreek je over drie goden: een Vader, een Zoon en een Geest. Als dan het enige antwoord is, 
‘dat is een mysterie’, dan lijkt het alsof ons geloof weinig enthousiasme uitstraalt.           
Hij mist dan geest-kracht.
Van de heilige Patrick wordt gezegd dat hij een heel eigen antwoord gaf op de vraag hoe dat nu zat 
met die drie en die ene god. Patrick was de man die in de vijfde eeuw naar Ierland trok om 
het land te bekeren. Het symbool van Ierland is een klaverblad. De heilige Patrick zou een klaverblad 
vastgepakt hebben en zei dan: `Zoals een klaverblad één is en toch drie bladeren bevat, zo is het met God: 
Hij is één en tegelijk drievoudig.` 
Het getal drie is in de bijbel niet zomaar een getal. Bijvoorbeeld: Christus is verrezen op de derde dag. 
Het getal drie duidt op een totaliteit; op volmaakt zijn. God is volmaakt. Dat kunnen we niet vatten. 
En toch is het goed dat we hem ter sprake blijven brengen. Zonder woorden en zonder gebaren 
kunnen we God niet zoeken. We kunnen geen glimp opvangen van wie of wat Hij of Zij.. is.
Vroeger werd God dikwijls voorgesteld als een almachtige heerser. Maar de macht van God werd dan gezien als: 
‘Van Hem hangt het af of iemand het goed of slecht zal hebben.’ Het beeld van de Drie-ene God is anders. 
God staat aan de basis van ons leven. Hij is liefde voor ons; Hij draagt ons als het nodig is;
hij vergeeft ons. Hij geeft leven door. Zoals een goede Vader. Zijn Zoon is Jezus. Hij staat dicht bij de mensen.
Hij heeft ons menselijk leven gedeeld, tot in lijden en sterven toe, maar Hij heeft wel al die menselijke ervaringen
gedragen met een dienstbare liefde die sterker is dan elke dood. 
De Geest verwijst naar het be-geest-eren, naar de energie en de creativiteit die gelovigen in gang kan zetten.
Als je open staat voor de Geest, dan vind je nieuwe wegen om te leven vanuit de Blijde boodschap
en om leven en liefde uit te stralen en door te geven. 
Vader, Zoon en Geest verwijzen samen naar het oneindige mysterie dat God is. Maar het zijn zeker niet alle namen
om er iets van weer te geven. Misschien heb je andere woorden nodig. Bijvoorbeeld: iemand die als kind
zijn vader niet gekend heeft of die mishandeld werd door zijn eigen vader, kan het moeilijk hebben
om God als Vader te zien. Misschien komt hij later goede mensen tegen en leert hij God kennen als bron
of als kracht of als Leven met een hoofdletter. Ik ontmoet ook mensen die schroom hebben om in hun persoonlijk spreken
of denken over God zijn naam te noemen. Alsof op dat moment Vader, Zoon of Geest geen gepaste woorden zijn.
Dan zeggen ze bijvoorbeeld in alle eenvoud: ik heb hulp gehad van hierboven.
Ook dat is een mooi beeld om iets van het mysterie duiden. Het mysterie mag en zal mysterie blijven.
Maar woorden en gebaren kunnen ons helpen         er ons bewust van te worden.
En ze kunnen ons helpen ons dagdagelijks doen en laten er naar te richten.

Bezinning

Niemand van ons weet wie Gij zijt, God. Niemand van ons heeft U in pacht.
Gij zijt als liefde: gewoonweg te beleven.
Gij zijt als lijden: ermee vechten en het aanvaarden.
Gij zijt als geluk: louter te ondergaan.
Gij schuilt in het hart van mensen die simpel en bescheiden goed doen.
Gij zit wijze en deemoedige mensen in het bloed.
Gij gaat mee met elkeen die U zoekt en meemaakt,
met allen die, waar ook ter wereld, vredig met elkaar omgaan.
                                 (Peer Verhoeven)Dé voorstelling van de Heilige Drie-eenheid is de icoon die Andrej Roebljew schilderde.
De drie personen lijken op elkaar en toch verschillen ze. 
Ze staan zo ten opzichte van elkaar dat een dynamische beweging tussen hen drie te zien is. 
De icoon stelt het bezoek voor van drie mannen bij Abraham (Genesis 18). 
In hen zagen christenen al heel vroeg het beeld van de Heilige Drievuldigheid.

Dirk Asselberg														
4 Juni 2023
doc.: Tekst: AP9-D1-2023-06-04
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina