Bezinning: wij zien het alternatief.

Het thema van de vierde zondag van onze vastentijd gaat over “zien “, zowel in de figuurlijke als de letterlijke betekenis,
verder zien dan onze neus lang is, naar alternatieven zoeken met een open positieve mind. 
De uitspraak in de eerste lezing ‘Een mens kijkt naar het uiterlijk ’ raakt ons direct en is de harde waarheid.
Wij kijken inderdaad veel te veel naar het uiterlijk, de kleur, de gestalte, wie of wat wij mooi of lelijk vinden. 
Dus pech voor wie anderskleurig is, te groot, te klein, te dik, te dun, te … . Pech voor iedereen die anders is dan wij, 
want we staan onmiddellijk klaar met ons oordeel. 
Het is ook een houding die de hele wereld bepaalt, met alle gevolgen van dien. De tegenstrijdigheid tussen landen 
en volkeren, rassen en standen, mannen en vrouwen, rijk en arm, en we kunnen blijven opsommen want de tegenstellingen 
zijn eindeloos, ook in onze eigen omgeving, in ons eigen land.
‘Een mens kijkt naar het uiterlijk’ is ook de pijnlijke werkelijkheid in het evangelie. Wanneer de leerlingen 
een blindgeborene zien, vragen zij aan Jezus: ‘Wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders?’ Voor hen is het dus duidelijk:
zijn blindheid is een straf voor het zondige gedrag van zijn ouders of van hemzelf. Dat een kind vóór zijn geboorte niet eens zondig kán gehandeld hebben, komt zelfs niet in hen op. Nee nee, blindheid is een straf
 voor zondigheid, daar twijfelen ze niet aan. Dat doen ook de farizeeën niet: ‘In zonden ben je geboren’, 
 snauwen ze de man af die genezen is omdat hij doet wat Jezus gezegd heeft.

Jezus echter doorbreekt die cirkel van het kijken naar het uiterlijk, veroordeling en uitstoting. ‘Hij noch zijn ouders hebben gezondigd, 
maar de werken van God moeten in hem openbaar worden.’ En die werken bestaan erin dat de ogen van de mens worden geopend, 
zodat hij door de ogen van God naar de wereld en naar zijn medemensen kan kijken. De ogen van liefde, van zorg, van hulp, van vrede.

In onze tijd bestaat immers een mentaliteit die ons meesleept in een soort collectieve blindheid. Wij leren heel goed de uiterlijke, 
zichtbare dingen observeren en wij worden daarbij geholpen door allerlei middelen en de meest vernuftige technieken. En dat is heel goed. 
Alleen wordt daarbij een wazig scherm, een soort cataract, gevormd op de ogen van ons hart en wordt het ons zo moeilijk gemaakt 
om ook de onzichtbare, geestelijke wereld te zien en te ervaren. 
Maar waarom is die blindheid zo gevaarlijk? Omdat, wie beperkt kijkt, ook beperkt oordeelt en handelt. Wie er van overtuigd is dat er 
alleen maar zichtbare dingen bestaan, zal uiteindelijk ook de mensen rondom hem als dingen, als objecten, gaan behandelen, 
zonder respect voor de onzichtbare kern van hun persoon, die onaantastbaar is. 
Zo is het ook, wie alleen maar naar eigen volk kijkt, oordeelt en handelt beperkt, want hij zal heel vlug de mensen van over de grenzen 
als minderwaardig uitsluiten. 
Het accent in het evangeliestuk ligt dus niet op het blind geboren zijn, maar op het openen van de ogen, op het leren kijken.
Ja, er is dus een alternatief. Een andere samenleving is mogelijk. Er is licht voor onze wereld. Jezus laat de blindgeborene kijken 
met nieuwe ogen: zien wat werkelijk is. Een andere samenleving is mogelijk. Er is licht voor onze wereld. Zo zijn de crisissen 
van vandaag keuzemogelijkheden en opportuniteiten die toekomst openen en perspectief bieden.
God, Jezus roept ons op om op een eerlijke manier te kijken naar de werkelijkheid om ons heen. Niet door de ogen van een verblinde, 
maar door de ogen die door God, door Jezus geopend worden. Laten we dat doen, zodat we echt open komen te staan voor de noden om ons heen, 
en ook echt willen bijdragen aan de verbetering van het leven van zoveel mensen in het Zuiden. 
Zo zullen we geen ziende blinden zijn zoals de farizeeën, maar net als de genezen blindgeborene, vol vertrouwen en met overtuiging tot God, 
tot Jezus kunnen zeggen: ‘Heer, ik geloof dat er perspectief is, wij zien en geloven dat er een alternatief is’.

Gebed

|!|Bidden wij voor de Kerken van Christus.
Dat zij vóór alles eraan zouden denken licht te zijn voor de wereld.
Dat ze zouden openstaan voor de werking van de Geest
en nooit mensen zouden opofferen aan wetten en voorschriften.
Dat ze dus meer van de blindgeborene zouden hebben
dan van de Farizeeën die zomaar blind oordelen.

Bidden wij voor mensen die leven
in de duisternis van oorlog en onderdrukking.
Voor hen die leven in de duisternis van honger en uitbuiting.
Dat ze een hart onder de riem mogen krijgen,
omdat andere mensen, organisaties en regeringen opkomen
voor gerechtigheid, vrede en broederlijk delen.

Bidden wij voor blinden en slechtzienden,
die de kleuren, het licht en de schoonheid van de schepping niet zien.
Bidden wij ook voor hen die voor slechtzienden zorgen.

Bronvermelding:
-	Bijbel in 1000 seconden
-	Dominicanen
-	Broederlijk Delen 2023

19/03/2023
Marc De Winter
doc.: Tekst: AV4-D1-2023-03-18
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina