Doopsel

In gevolge de Corona-krisis en de verordening van de Belgische regering zijn alle doopselvieringen tot uiterlijk 19 april e.k. opgeschort. Indien u reeds inschreef en een nieuwe datum wenst, gelieve dan NIET opnieuw in te schrijven maar dit te melden aan het secretariaat (zie hieronder) met opgave van uw naam, de naam van de dopeling en de nieuwe datum die u wenst. Het secretariaat doet dan het nodige en zal met u contact opnemen. de doopdatum in de doopkalender en vul uw doopaanvraag in. het aanvraagformulier als het invulformulier niet kan. de Privacy Verklaring van de Rupelkerk St.-Franciscus. Kinderen dopen is hen bij God brengen zodat zij in zijn liefde kunnen leven. Dankbaar om het nieuwe leven, willen wij ons kindje het allerbeste toewensen en verwelkomen in de grote gemeenschap van christenen. In woorden en symbolen geven wij het kracht en liefde mee om volop te kunnen groeien. Dit doen we vanuit het geloof in God die ons leven draagt en ons doet groeien in liefde. We wensen dat ons kindje licht mag brengen in deze wereld. Secretariaat: Adres: Wilgenstraat 9 - 2850 Boom (vlakbij de zondagskerk) Openingsuren: Enkel op afspraak GSM: 0474 01 98 05 Email: secretariaat@rupelkerk.be Om je goed voor te bereiden, zal er iemand met julie afspreken. Naast de praktische uitwerking van de viering gaat hij of zij ook met jullie in gesprek over de betekenis van het doopsel. De doopvoorbereiding vindt plaats in afspraak met de kerk waar de doop zal doorgaan.

doc.: Tekst: Doopsel-2020-03-28
Verantwoordelijke:

Els Schiltz E-mail: els.schiltz@rupelkerk.be Telefoon: 03 288 97 90 Mobile : 0499 13 61 59
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina