Uitvaarten

Afscheid in de Rupelkerk St. Fransiscus. Wanneer we bij het begin van ons leven werden opgenomen in de christengemeenschap, gebeurde dit met het sacrament van het doopsel. Elke grote stap in het leven werd eveneens begeleid met een sacrament. Wanneer ons lichaam ten einde kracht is of als we getroffen worden door een ernstige ziekte heeft de katholieke kerk een sacrament waarin God ons kracht geeft om dit lijden te dragen. Ziekenzalving gebeurt door een priester. Wanneer we bij een zieke of stervende medemens gevraagd worden, dan biedt de katholieke kerk ons gebeden ter ondersteuning van de zieke of stervende en als troost voor zijn naasten die hem nabij zijn. Ziekenzegen gebeurt door een priester, een diaken of door leken. Na het overlijden wordt een kans geboden om in de uitvaartliturgie, een woorddienst, onze overledenen te herinneren voor we hen begeleiden naar hun laatste rustplaats. De voorganger (priester, diaken of lekenvoorganger) bereidt deze liturgie voor in overleg met de getroffen familie. Aanvraag voor een uitvaart bij de Pastorale Eenheid kan best via het aanvraagformulier: het invulformulier in. Tip: Zorg dat u de identiteitskaart van de overledene bij de hand hebt alvorens te beginnen! het aanvraagformulier als het invulformulier niet kan. Adres: Wilgenstraat 9 - 2850 Boom (vlakbij de zondagskerk) Openingsuren: Enkel op afspraak GSM: 0474 01 98 05 Email: secretariaat@rupelkerk.be

doc.: Tekst: Uitvaart-2020-01-15
Verantwoordelijken:

Els Schiltz E-mail: els.schiltz@rupelkerk.be Telefoon: 03 288 97 90 Mobile : 0499 13 61 59
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina