Uitvaarten

Afscheid in de Rupelkerk St. Fransiscus. Wanneer ons lichaam ten einde kracht is of als we getroffen worden door een ernstige ziekte heeft de katholieke kerk een sacrament waarin God ons kracht geeft om dit lijden te dragen, de ziekenzalving. Dit gebeurt door een priester. De kerk biedt ons ook gebeden ter ondersteuning van de zieke of stervende en als troost voor zijn naasten die hem nabij zijn, de ziekenzegen. Dit gebeurt door een priester, een diaken of door een leek. Wanneer iemand uit onze geloofsgemeenschap overlijdt, komen we samen in de kerk om afscheid te nemen en te delen in het verdriet en de pijn van hen die achterblijven. Tegelijk klinkt de hoop en het geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood. Onze uitvaartliturgie geeft hieraan vorm in rituelen en symbolen met muziek en zang, teksten en gebeden onder begeleiding van onze ervaren voorgangers. Voor christenen is de dood immers niet het einde. God heeft Jezus doen verrijzen en belooft ons leven na de dood. Een kerkelijke uitvaart geeft gestalte aan dit geloof. voor Wat te doen bij een overlijden? voor het in te vullen registratieformulier Adres: Peperstraat 12 - 2840 Rumst Openingsuren: Enkel op afspraak GSM: 0474 01 98 05 Email: secretariaat@rupelkerk.be

doc.: Tekst: Uitvaart-2023-02-11
Verantwoordelijken:

Els Schiltz E-mail: els.schiltz@rupelkerk.be Telefoon: 03 288 97 90 Mobile : 0499 13 61 59
Tekst aanpassen (verantw.)    Thuispagina